Close


Zamestnávate osoby so zdravotným postihnutím? Ak nie, máme pre vás ponuku, ako efektívne využiť svoje finančné prostriedky a neodvádzať ich bez úžitku.

ŠTÚDIO relax je chránenou dielňou od roku 2005. Prostredníctvom našich služieb vám ponúkame inú úroveň chránenej dielne, kde za svoje peniaze dostanete na jednom mieste kvalitné a pestré služby v príjemnom prostredí a za rozumné ceny! 

Zadanie zákazky chránenej dielni = ušetrenie Vašich financií za povinný podiel ZPS zamestancov!

Zo Zákona o službách zamestnanosti č. 5 (2004) vyplýva pre každého zamestnávateľa s viac ako 20 zamestnancami povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu za rok – § 63). Pokiaľ túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohoto podielu Úradu práce vo výške trojnásobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu. Túto sumu si vypočítavate raz do roka vo výkaze, ktorý predkladáte vždy do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka /§65/.

Iná možnosť je, že zadáte objednávkou zákazku chránenej dielni na poskytnutie služieb v objeme aspoň 991,67 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS v roku 2018.

Dať zákazku za 991,67€ a za to získať naše služby, je dokonca o 123,69€ lacnejšie ako platiť odvod (1115,36€) a nič nezískať…

Sumu celkovej ceny práce našich ZPS zamestnancov, ktorú vám vyčíslime ku každej faktúre v potvrdení o zadaní zákazky chránenej dielni, si odpočítate od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu týchto zamestnancov. Takto ušetrené financie určite radi využijete pere ďalšie zveľaďovanie firmy.

Pre príslušný UPSVaR teda dodáte do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka:

  • naše potvrdenie o realizácii zákazky
  • fotokópiu objednávky (zmluvy)
  • fotokópia dokladu o zaplatení zákazky
Spôsob realizácie zákazky

Po podpise zmluvy, príp. po obdržaní objednávky, vám dodáme faktúru na dohodnutý finančný objem spolu so službami z našej ponuky.

S realizáciou tohto zákona v praxi máme už dlhoročné skúsenosti, a preto vám aj radi poradíme.

Spojte príjemné s užitočným a čerpanie zákazky si naozaj užijete!

Sme si istí, že naša spolupráca by vám priniesla nielen úsporu vo forme náhradného plnenia, ale aj regeneráciu pracovných síl vašich zamestnancov a dobrý pocit z podpory zamestnávania. 

Všetky ďalšie otázky vám zodpovieme na tlf. č: 0905 720 021 

(Mgr. Miroslav Tomčány)