Close

STOLNÝ TENIS

Ping-pong (americký názov pre stolný tenis) patrí medzi najrýchlešie športové hry na svete. Snahou hráča je zahrať loptičku tak, aby jej vrátenie spôsobovalo súperovi ťažkosti, prípadne ju nevedel vrátiť. Učí mať rýchly odhad hernej situácie, zabavíte sa pri ňom a zároveň si skvelo zašportujete.

Máme k dispozícii jeden ping-pongový stôl v uzavretej telocvični, takže vám nehrozí, že vás pri hre budú vyrušovať loptičky, či výkriky iných hráčov. Požičiavame aj rakety a loptičky. 

Cena – 8 eur / hod. / stôl

Objednávka nutná na t.č. 0907 776 099 alebo mail:  info@studiorelax.sk


Základné pravidlá stolného tenisu

Podanie

Podáva sa, na dlani voľne položenou, loptičkou, ktorá musí byť nadhodená min. 16 cm vysoko. Najprv sa musí dotknúť plochy podávajúceho a potom plochy prijímajúceho. Ak sa loptička dotkne sieťky a preskočí na stranu prijímajúceho, podanie sa opakuje – NET. 

Podanie sa mení po dvoch správne zahratých loptičkách.

Bod

Hráč získava bod, ak:

  • jeho súper podá nesprávne
  • jeho súper nesprávne vráti loptičku
  • jeho súper dvakrát za sebou zahrá loptičku
Set

Kto, ako prvý, dosiahne 11 bodov, vyhráva set, okrem prípadu, kedy obaja hráči dosiahnu 10 bodov.

Vtedy vyhráva hráč, ktorý dosiahne o 2 body viac než súper.

Zápas

Hrá sa na rozhodujúci počet setov z nepárneho počtu setov.