Close

Podľa nariadení RÚVZ je naša prevádzka do odvolania zatvorená!

Naďalej sú však v prevádzke naše videotréningy, ktoré priebežne dopĺňame o nové skvelé cvičenia a nájdete ich v našom rezervačnom systéme.

POKYNY K TRÉNINGOM POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE


  • Na základe aktuálnych usmernení MŠVVŠ SR je povolená organizovaná športová činnosť skupiny do 6 osôb, a preto CVIČÍME!
  • Rozvrh je priebežne aktualizovaný, platia bežné pravidlá rezervácie.
  • Počet miest je znížený na 5 + tréner, to znamená veľké rozostupy medzi cvičiacimi a vysoká bezpečnosť! Cvičíme v priestoroch s prirodzeným vetraním!
  • Cena tréningu je vzhľadom na radikálne znížený počet cvičiacich dočasne zvýšená na 6 €. 
  • Systém MULTISPORT je momentálne vypnutý, preto nie je možné využívať kartu Multisport!
  • Na tréning treba prísť prezlečený, šatne a sprchy nie je povolené využívat! Rúška pri tréningu nie sú vyžadované.
  • Po odcvičení je potrebné priestory ihneď opustiť!
Cvičenie s kartou MULTISPORT

Si majiteľom tejto karty? Tak hor sa s ňou k nám!

Platí na všetky skupinové cvičenia, neplatí na masáže, saunu a solárium!

Viac info o použití karty pri rezervovaní cvičení nájdeš v sekcii SKUPINOVÉ CVIČENIA / Rezervačný systém!